กำเนิดคุกสมัยใหม่ ในกรุงเทพฯ

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับกันยายน 2564

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับกันยายน 2564 เชิญติดตามเรื่องคุก เรื่องตะราง และราชทัณฑ์ของไทย ผลงานค้นคว้า โดย ศรัญญู เทพสงเคราะห์

กว่าที่จะเป็นคุกอย่างเช่นทุกวันนี้ เป็นอย่างไร ทั้งในบันทึกของไทยและโดยชาวต่างชาติ ที่กล่าวไว้ตรงกันว่า คุกสยามสมัยก่อนสกปรกเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล กลางวันนักโทษถูกทางการใช้แรงงานทำงานหนัก ตกค่ำถูกร้อยรวมด้วยโซ่ นอนเรียงกันแออัด

ก่อนจะเริ่มมีการปฏิรูป หลังรัชกาลที่ 5 เสด็จฯ สิงคโปร์, ชวา และอินเดีย แล้วพัฒนาคุกสมัยใหม่ และการปฏิรูปราชทัณฑ์ในกรุงเทพฯ

พร้อมบทความน่าสนใจอื่น ๆ

  • วัดป่าฝ้าย ปากน้ำประสบ ค่ายใหญ่เนเมียวสีหบดี
  • จากนโปเลียน มาเป็น “พระบรมรูปทรงม้า” เมืองเขมร
  • ชีวิตพิสดาร “อาจารย์เซ่ง” หมอดูเลื่องชื่อสมัยรัชกาลที่ 4
  • ตำนานพระแก้วมรกต จากเอกสารล้านนาสู่รัตนโกสินทร์