เหยาซุ่ยยื่น 10 ข้อเสนอ? แก่พระเจ้าถังเสวียนจงก่อนรับตำแหน่ง “อัครมหาเสนาบดี”

ภาพเขียนพระเจ้าถังเสวียนจง (ซ้าย) บนผืนผ้า

เหยาซุ่ยเป็นชาวอําเภอเสียสือในเมืองสานโจว (หุบเขา ซานเหมินของมณฑลเหอหนานในปัจจุบัน) ในช่วงที่พระนางอู่เจ๋อเทียน (บูเช็คเทียน) กุมอํานาจการเมือง เหยาซุ่ยก็เคยดํารงตําแหน่งเป็นอัครเสนาบดีมาก่อน ต่อมาเกิดผิดใจกับบุคคลที่มีอํานาจและอิทธิพลจึงถูกลดขั้นเป็นขุนนางท้องถิ่น หลังพระเจ้ารุ่ยจงขึ้นครองราชย์ เหยาซุ่ยก็ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครเสนาบดีอีกครั้ง แต่ไม่นานก็เกิดผิดใจกับองค์หญิงไท่ผิงอีก จึงถูกลดขั้นเป็นขุนนางตําแหน่งโจวชื่อสื่อ

หลังพระเจ้าถังเสวียนจงขึ้นครองราชย์ ต้องการบุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์ มีความสามารถ มาดํารงตําแหน่งอัครเสนาบดี พระองค์คิดถึงเหยาซุ่ยขึ้นมา จึงเรียกให้เขามาเข้าเฝ้า และทรงแต่งตั้งเป็นอัครเสนาบดี

เหยาซุ่ยไม่เกรงกลัวผู้มีอํานาจและอิทธิพล ไม่กลัวอันตราย ได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้าถังเสวียนจงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อหวังเซียนถงน้าของเสวหวังหลี่เยู่เป็นจําเลยในคดีชิงทรัพย์ประชาชน หวังเซียนถงขอให้พระเจ้าถังเสวียนจงอภัยโทษผ่านทางหลี่เย่ แต่พระองค์มอบคดีให้เหยาซุ่ยเป็นคนจัดการ หวังเซียนถงก็ถูกลงโทษตามกฎหมาย ทําให้พวกตระกูลผู้ดีที่เที่ยวใช้อํานาจตามอําเภอใจ เจียมตัวกันมากขึ้น

เหยาซุ่ย

หรือกรณีที่ขุนนางชั้นสูงและคนในตระกูลผู้ดีก่อสร้างวัดกันเป็นจำนวนมาก คนในตระกูลร่ำรวยที่เที่ยวใช้อํานาจบาตร ใหญ่ก็มักใช้การออกบวชมาเป็นข้อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่นา และเรื่องของแรงงานเกณฑ์ ทําให้ประชาชนต้องแบกภาระหนักขึ้น และทําให้รายรับของทางการลดน้อยลง เหยาซุ่ยจึงเสนอให้ลดจํานวนภิกษุ แม่ชี และวัดลง พระเจ้าถังเสวียนจงจึงออกคําสั่งให้พระภิกษุและแม่ชีจํานวน 30,000 กว่ารูปสึกออกมา และห้ามมิให้เหล่าขุนนางไปมาหาสู่กับพระภิกษุ แม่ชี และนักบวชในลัทธิเต๋า รวมถึงให้หยุดทําการก่อสร้างวัดทันที

อีกเหตุการณ์สำคัญก็คือ ภัยตั๊กแตนที่เมืองซานตง ในศักราชไคหยวนปีที่ 4 (คริสต์ศักราช 716) พืชไร่ทางการเกษตรถูกทําลายเป็นจํานวนมาก ขุนนางท้องถิ่นและประชาชนส่วนใหญ่กลับงมงายว่าเป็นเรื่องที่สวรรค์กําหนด ไม่กล้าฆ่าตั๊กแตน เหยาซุ่ยจึงสั่งการเด็ดขาดให้ขุนนางท้องถิ่นนําประชาชนออกกําจัดตั๊กแตน

แต่กลับมีขุนนางท้องถิ่นคนหนึ่งชื่อ หนีรั่วสุ่ย ทำหนังสือกราบทูลพระเจ้าถังเสวียนจงว่า ขอให้พระองค์ทําเรื่องที่มีคุณธรรมให้มากๆ เพื่อให้สวรรค์เบื้องบนประทับใจ แล้วสวรรค์ก็จะนําตั๊กแตนกลับคืนไป เมื่อเหยาซุ่ยรู้เรื่องดังกล่าว จึงเขียนจดหมายถึงขุนนางคนดังกล่าวว่า หากหน่วงเหนี่ยวจนเสียโอกาสและเวลาในกาปราบตั๊กแตน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว การแมลงศัตรูพืชครั้งนั้นจึงสำเร็จได้ด้วยดี

แต่ก่อนที่เหยาชุ่ยจะรับตำแหน่ง “อัครมหาเสนาบดี” ในรัชกาลพระเจ้าถังเสวียนจงนั้น เขายื่นข้อเสนอ 10 ข้อ แก่พระเจ้าถังเสวียนจง หากพระองค์ทำได้เขาก็ยอมรับตำแหน่ง

ข้อเสนอทั้ง 10 ข้อ ได้แก่

  1. ยกเลิกการลงโทษที่เหี้ยมโหดและให้ปกครอง ด้วยการุณยธรรม
  2. ไม่ให้ใช้แสนยานุภาพเที่ยวรุกรานตามอําเภอใจ ภายใน 10 ปีไม่ทำสงครามขึ้นที่บริเวณชายแดน
  3. ไม่ให้ขันทีเข้ามาก้าวก่ายการเมือง
  4. พระบรมวงศานุวงศ์จะเข้าดํารงตําแหน่งขุนนางชั้นสูง หรือตําแหน่งในวงราชการไม่ได้
  5. เมื่อขุนนางคนสนิทหรือคนใกล้ชิดทําผิดกฎหมาย ให้ลงโทษตามกฎหมาย
  6. ยกเลิกการเรียกเก็บภาษีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาษีค่าเช่า
  7. หยุดสร้างวัดและพระราชวัง
  8. ปฏิบัติต่อขุนนางด้วยความสุภาพ
  9. อนุญาตให้เหล่าขุนนางวิพากษ์วิจารณ์ และเสนอแนะด้านการเมือง และงานของราชสํานักได้
  10. ห้ามไม่ให้พระญาติทางสายพระมารดา และพระมเหสีมาก้าวก่ายการเมืองอย่างเด็ดขาด

พระเจ้าเสวียนจงยืนยันขันแข็งว่าจะสามารถทําได้หมดทุกข้อ เหยาซุ่ยก็ขอบคุณขอน้อมรับตําแหน่ง

ลด 40% กลับมาแล้ว! สมัครรับนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 1 ปี (12 ฉบับ) ลดเหลือเพียง 1,200 บาท เฉพาะสมัครวันที่ 9-31 ม.ค. 2564 เท่านั้น คลิกสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


ข้อมูลจาก

หลี่เฉวี่ยน (เขียน), เขมณัฏฐ์ ทรัพย์เกษมชัย(แปล). ประวัติศาสตร์จีนฉบับย่อ, สำนักพิมพ์มติชน มกราคม 2556


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 27 มกราคม 2564

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป