พ.ศ. 2454 เมื่อลอนดอนคิดปูถนนด้วยยาง ชาวสวนยางเตรียมบุกตลาด

(ภาพประกอบเนื้อหา) ถนน High Holborn ย่าน Holborn ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อราว ค.ศ. 1900

เมืองไทยสมัยหนึ่ง คนรุ่นย่ายายมักจะเลือกบ้านอยู่ในซอย ที่ไกลจากถนนสายหลัก มากกว่า เพื่อเลี่ยงรถยนต์หนวกหูเสียงดังที่วิ่งไปมาทั้งวัน  ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อ 100 ปีก่อน ก็คงเผชิญปัญหาแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่เสียงดังจากรถยนต์หากเป็นรถม้า ส่วนถนนนั้นสันนิษฐานว่าเป็นถนนที่ทำจากก้อนหินที่เรียงและอัดจนเรียบเสมอกัน เสียงเกือกม้ากระทบกับผิวถนนคงดังเอาการที่เดียว ทางการจึงต้องหาทางออกใหม่ๆ

ในที่สุดทางการก็คิดจะปูถนนด้วยยาง เมื่อขาวนี้เผยแพร่ไปยังประเทศผู้ปลูกยางพาราต่างก็เตรียมการเพื่อโอกาสทางการค้าของคนเอง สำหรับประเทศไทย “ประกอบกสิกรรม” เล่มที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม ร.ศ. 130 [พ.ศ. 2454]ของกรมเพาะปลูกเกษตราธิการ ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อ “บำรุงการกสิกรรมในสยาม” บันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า

“กรุงลอนดอน คิดจะปูถนนด้วยยาง

หนังสือพิมพ์ เคปี แตล แอนด์ คอมเมิศ กล่าวว่า เวลานี้ในกรุง ลอนดอนได้กําลังดําริห์จะปูถนน ซึ่งเปนที่ประชุมชนมาก ๆ ด้วยยางแผ่น หรือยางก้อน เพื่อประสงค์จะไม่ให้รถม้า ผู้คนเดินมีเสียงอึกกระทึก

ข่าวเรื่องนี้ได้ลงในหนังสือที่เกี่ยวกับการประกวด พรรณ์ยาง แลประกวดสินค้าซึ่งจะมีที่สภาการเพาะปลูก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม ศกนี้ แลได้กล่าวต่อไปว่า

ชนิดยางที่จะทําการอันนี้ได้ทดลองเปนการสําเร็จหลายอย่างแล้ว แลได้มีใบบอกอันแข็งแรงไปยังผู้ทํายางทุกๆ เมืองในโลก ให้นําพรรณ์ยางต่างๆ ไปประกวด แลผู้ที่รัฐบาลหรือสภาพานิชการตั้งให้เป็นกรรมการต้องไปพร้อมกันในที่นั้นทุกท่าน เพื่อมีการประชุมอันสําคัญสําหรับตัดสินยางนี้ ยางทุกๆ ชนิดให้ส่งตรงไปจากสวนยาง พร้อมทั้งเครื่องทํา ยางนั้นด้วย

การที่คิดจะปูถนนด้วยยางนี้ ถ้าหากเป็นการสําเร็จไปได้ก็คงจะกระทําให้สินค้ายางมีความเจริญขึ้นอีก เป็นแน่”


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์เมื่อ 17  กุมภาพันธ์ 2563

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป