สหรัฐอเมริกาส่งกองทัพเข้าร่วมสงครามเกาหลี ผ่านมติสหประชาชาติอย่างเอกฉันท์?

ภาพการขึ้นบกของสหประชาชาติที่ฝั่งอินช็อน และภาพผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีหน้ารถถังM26 PERSHING ของสหรัฐอเมริกา (ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War)

สงครามเกาหลี (Korean War) หนึ่งในสงครามที่เกิดช่วงสงครามเย็น (Cold War) เป็นสงครามระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) เกิดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 – 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 มีสาเหตุจากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต ได้แบ่งดินแดนเกาหลีที่เคยถูกญี่ปุ่นปกครองเป็น 2 ส่วน ที่เส้นขนาน 38 องศาเหนือ เพื่อคานอำนาจระหว่างกัน โดยฝั่งเกาหลีเหนือปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต ส่วนฝั่งเกาหลีใต้ปกครองแบบประชาธิปไตย ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา จากความแตกต่างทางด้านการเมืองและอุดมการณ์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในอนาคต

จุดเริ่มต้นของสงครามมาจากความล้มเหลวในการจัดการเลือกตั้งเสรีทั่วคาบสมุทรเกาหลีในปี ค.ศ. 1948 เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกดินแดน จึงเสนอให้รวมเกาหลีทั้ง 2 เป็นประเทศเดียวกัน ซึ่งทางสหภาพโซเวียตเห็นด้วย แต่มีเงื่อนไขว่ารัฐบาลที่จะปกครองเกาหลีต้องเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขของสหภาพโซเวียตเท่านั้น สหรัฐอเมริกาจึงนำปัญหานี้เสนอต่อองค์การสหประชาชาติพิจารณาเมื่อกันยายน ค.ศ. 1947 ต่อมาสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติให้เลือกตั้งทั่วไปในเกาหลีและให้อยู่ในความควบคุมของสหประชาชาติ แต่สหภาพโซเวียตปฏิเสธความร่วมมือ ทำให้การเลือกตั้งมีเพียงฝั่งเกาหลีใต้เท่านั้น

วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 สมัชชาแห่งชาติเกาหลีประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเป็นทางการ มี ซึงมัน รี (Syngman Rhee) ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรก จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาและต่อต้านคอมมิวนิสต์ ทางด้านสหภาพโซเวียตได้มีการตอบโต้ โดยจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ขึ้นมา มี คิม อิล-ซ็อง (Kim Il-sung) เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล หลังจากมีการก่อตั้งรัฐบาลของทั้ง 2 ฝั่ง ในค.ศ. 1949 สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตได้มีการถอนกำลังออกจากประเทศเกาหลี

หลังจากที่ประเทศมหาอำนาจทั้ง 2 ได้ถอนตัวไปแล้ว ซึงมัน รี กับ คิม อิล-ซ็อง มีความต้องการที่จะรวมประเทศเกาหลี จึงส่งทหารปะทะกันเล็กน้อยตามแนวชายแดนระหว่างกันตลอดทั้งปี ค.ศ. 1949 และต้นปี ค.ศ. 1950 จนกระทั่งวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 กองทัพเกาหลีเหนือเคลื่อนผ่านเส้นขนานที่ 38 มายังเกาหลีใต้ พร้อมเปิดฉากโจมตีอย่างรวดเร็ว โดยทางเกาหลีเหนืออ้างว่ากองทัพเกาหลีใต้ของ ซิงมัน รี ได้บุกรุกข้ามชายแดนมาก่อน และซิงมัน รี จะต้องถูกจับกุมตัวและประหารชีวิต

การบุกโจมตีของเกาหลีเหนือได้สร้างความประหลาดใจแก่ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ตื่นตระหนกมากที่สุด เพราะเกาหลีใต้เปรียบเสมือนกำแพงป้องกันอิทธิพลคอมมิวนิสต์จากสหภาพโซเวียตและจีน ถ้าเกาหลีเหนือสามารถยึดเกาหลีใต้ได้จะทำให้สหรัฐอเมริกาสูญเสียจุดยุทธศาสตร์ในคาบสมุทรเกาหลีไป สหรัฐอเมริกาจึงพยายามยุติสงครามให้ไวที่สุด

ประธานาธิบดีแฮร์รี เอส ทรูแมน (Harry S. Truman) ได้สั่งให้ ดีน แอชิสัน (Dean Acheson) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางไปที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติเพื่อขอคำอนุมัติให้นำกำลังทหารสหประชาชาติเข้าทำการแทรกแซงเกาหลีเพื่อช่วยเหลือเกาหลีใต้และดันกองทัพเกาหลีเหนือให้กลับไปที่เส้นขนาน 38 องศาเหนือ

ประธานาธิบดีแฮร์รี เอส. ทรูแมน (ภาพจาก https://en.wikipedia.org)

ซึ่งเรื่องดังกล่าวประธานาธิบดีทรูแมน กระทำโดยไม่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมสภาคองเกรส (United States Congress) ร่วมพิจารณาด้วย เนื่องจากประธานาธิบดีทรูแมน ไม่ต้องการให้สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับเกาหลีเหนือ เพราะถ้าสหรัฐอเมริกาประกาศสงครามอย่างเป็นทางการอาจทำให้สหภาพโซเวียต ที่สนับสนุนเกาหลีเหนือประกาศสงครามตามด้วย  ซึ่งจะเพิ่มระดับไปเป็นสงครามครั้งใหญ่ระหว่างชาติมหาอำนาจได้

หลังจากที่ยื่นคำขอแก่สหประชาชาติ คณะรัฐมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้ผ่านมติดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์ ทั้งที่สหภาพโซเวียตก็เป็นสมาชิกถาวรในสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่มี สิทธิการยับยั้ง (Veto) มติแผนแก้ปัญหาของสหประชาชาติที่ต่อต้านเกาหลีเหนือ แต่มติสามารถผ่านไปได้นั้นมีสาเหตุจากผู้แทนของสหภาพโซเวียตไม่ได้เข้าประชุม เนื่องจากสหภาพโซเวียตกำลังประท้วงเรื่องที่นั่งของจีน ว่าตัวแทนของประเทศจีนในคณะมนตรีความมั่นคงจะต้องเปลี่ยนจากคนของพรรคก๊กมินตั๋งมาเป็นคนของพรรคคอมมิวนิสต์ เพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์มีชัยชนะบนแผ่นดินใหญ่แล้ว จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่คนของพรรคก๊กมินตั๋งจะยังคงดำรงตำแหน่งตัวแทนอยู่ สหภาพโซเวียตจึงไม่เข้าร่วมการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงในช่วงนี้

จากที่สหภาพโซเวียตไม่เข้าร่วมประชุมและมีเพียงยูโกสลาเวียเพียงประเทศเดียวที่งดออกเสียง ทำให้สหประชาชาติลงมติช่วยเหลือเกาหลีใต้อย่างเป็นเอกฉันท์ ในวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1950 สหรัฐอเมริกาได้รับหน้าที่ปฏิบัติการณ์โดยตรงและมีกำลังเสริมจาก 15 ประเทศ ได้แก่ แคนนาดา,ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, แอฟริกาใต้, ตุรกี, กรีก, เนเธอร์แลนด์, เอธิโอเปีย, โคลัมเบีย, ฟิลิปปินส์, เบลเยี่ยม, ลักแซมเบิร์ก และไทย เข้าร่วมด้วย

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติลงมติให้ปฏิบัติการทางทหารในเกาหลี โดยได้รับการรับรองจากสมาชิก 59 ประเทศ ยกเว้นสหภาพโซเวียตที่ไม่เข้าร่วม และยูโกสลาเวียที่งดออกเสียง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1950 (UN Photo/MB ที่มา : https://www.unmultimedia.org)

จากความล้มเหลวที่จะรวมเกาหลีเป็นประเทศเดียว เนื่องจากความแตกต่างทางระบอบการปกครองและอุดมการณ์ จนนำไปสู่สงครามเกาหลี สหรัฐอเมริกาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งครั้งนี้ จึงต้องเข้ามาแทรกแซงสงคราม โดยได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติอย่างเอกฉันท์เนื่องจากประเทศที่สนับสนุนเกาหลีเหนืออย่างสหภาพโซเวียตไม่ได้เข้าร่วมการประชุม รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนคอมมิวนิสต์จีนก็ไม่ได้ถูกยอมรับจากสหประชาชาติ

ช่วยให้สหรัฐอเมริกากับสหประชาชาติเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ได้อย่างไม่มีอุปสรรค และในท้ายที่สุดสหรัฐอเมริกากับสหประชาชาติสามารถยุติสงครามเกาหลีได้แม้จะมีการสูญเสียอย่างหนักทั้ง 2 ฝ่ายก็ตาม

หมายเหตุ การรบในสงครามเกาหลีไทยส่งทหารไปรบร่วมกับสหประชาชาติโดยเดินทางออกจากประเทศไทย ด้วยเรือของทัพเรือ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) เมื่อสงครามยุติทหารไทยได้เสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 136 นาย เป็นทหารบก 130 นายทหารเรือ 4 นาย และทหารอากาศ 2 นาย รัฐบาลโดยกองทัพบกได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีขึ้น ณ ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารไทยในสงครามเกาหลี และยึดถือว่าวันที่ 22 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสงครามเกาหลีของประเทศไทย

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง :

ปาร์คแท กยูน ; ภัททิรา จิตต์เกษม (ผู้แปล).  สงครามเกาหลีและระบบสงบศึก.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2560

ประยุทธ เปี่ยมสุวรรณ์.  สงครามเกาหลี (Korean War).  สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน  2562, จาก http://www.infantry.geozigzag.com/pdf/I_am_infantry71.pdf

มนันญา ภู่แก้ว.  สงครามเกาหลี.  สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2562, จาก เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า

Lily Rothman.  How the Korean War Started.  Access 12 June 2019, from https://time.com/3915803/korean-war-1950-history/


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562