โปสเตอร์ “หาเสียง” ของว่าที่ ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศ

ส่วนหนึ่งของโปสเตอร์หาเสียงปี 2480

ตามดูลีลาการนำเสนอ และแสดงสปิริตของนักการเมืองเมื่อ 80 กว่าปีก่อน จากโปสเตอร์ “หาเสียง” ของบรรดาว่าที่ ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศ

ย้อนไปถึงการกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ทำให้แวดวงการเมืองบ้านเรามีสีสัน บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส. เป็นไปอย่างคึกคัก นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557

แต่ที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นการเลือกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2480 แม้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 2 แต่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนเลือกผู้แทนราษฎรโดยตรง (การเลือกตั้งครั้งแรก 15 พฤศจิกายน 2476 เป็นการเลือกตั้งโดยอ้อม คือเลือกผู้แทนตำบลก่อน แล้วให้ผู้แทนตำบลเลือกผู้แทนราษฎรอีกทีหนึ่ง)

การเลือกตั้งครั้งนี้ได้ผู้แทนราษฎร 91 คน มีผู้ไปใช้สิทธิ 40.22 % จังหวัดนครนายกมีผู้ไปใช้สิทธิสูงสุดถึง 80.50% จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ไปใช้สิทธิน้อยสุดเพียง 22.24 %

สำหรับสิ่งที่ผู้สนใจประวัติวัฒนธรรมการเมืองไทยนอกจากความครึกครื้นแล้ว โปสเตอร์เหล่านี้ยังบอกเล่าสิ่งที่หาไมได้จากหนังสือประวัติศาสตร์ ได้แก่ บรรยากาศทางการเมือง, กโลบายผูกใจราษฎร, คำประกาศศักดาและคุณภาพของผู้ที่หมายจะเป็นผู้แทนฯ แน่นอน สิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ย่อมสะท้อนญาณทัศนะ, วิถีชีวิต และค่านิยมในสังคมไทยเวลานั้น

__________________________________________________________________

ข้อมูลและภาพจาก: โปสเตอร์หาเสียง 2480, นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับสิงหาคม 2535


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562