กระทะที่เก่าที่สุด สมัยอยุธยา เท่าที่พบตอนนี้

กลุ่มกองโลหะขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นกระทะ (ภาพประกอบจากหนังสือ มรดกใต้ท้องทะเลไทย โดย เอิบเปรม วัชรางกูร กับ วรวิทย์ หัศภาค สำนักพิมพ์มติชน.2554)

กระทะที่เก่าที่สุด เท่าที่พบตอนนี้  แต่ไม่ใช่ กระทะสำหรับหมูกระทะ

พบหลักฐาน กลุ่มกองโลหะขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นกระทะ ตั้งอยู่ติดกับกองงาช้างขนาดใหญ่ พบในแหล่งเรือจมเกาะคราม เรือลำนี้กำหนดอายุราว พุทธศตวรรษที่ 19-20 อาจเป็นเรือที่มาจากอยุธยา

แล้วทำให้แอดมินนึกถึงที่อาจารย์นิธิ เคยพูดถึงกระทะ ดังนี้

“เมื่อตอนที่ผมเรียนในระดับปริญญาตรีนั้น ตอนนั้นจีนแทบจะไม่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ ปัจจุบันนี้เราพูดถึงจีนในบทบาททางเศรษฐกิจ ไม่มีใครเถียง แต่ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งเขาสามารถผลักตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ความทรงจำของคนไทยปัจจุบัน ไม่ว่าทางเศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี ที่เราเรียกอาหารไทย

ลองไม่มีกระทะเหล็กซะใบเดียว คุณไม่ได้กินหรอก และกระทะเหล็กก็มาจากเมืองจีน เพราะกระทะเหล็กก็มาจากเมืองจีน เพราะก่อนที่กระทะเหล็กจะเข้ามานั้นคุณก็จะผัดหรือทอดอาหารไม่ได้ นั่นแหล่ะคืออาหารไทย”

(จากบทความเรื่อง คนไทยหลายเผ่าพันธุ์ 3,000ปี ในสุวรรณภูมิ โดย ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในหนังสือ ประวัติศาสตร์แห่งชาติ “ซ่อม” ฉบับเก่า” สร้าง “ฉบับใหม่”.2549)