“เจ้าจอมสดับ” พระภรรยาในรัชกาลที่ 5 เคยดื่มน้ำยาล้างรูป เพราะโดนกล่าวหาว่ามีชู้?!

เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ใน รัชกาลที่ 5 เจ้าจอมสดับ สวม เครื่องเพชร
เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5

“เจ้าจอมสดับ” หรือ “เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ” เป็นหนึ่งในพระภรรยาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จงรักภักดีต่อสวามีอย่างมาก จึงทำให้ รัชกาลที่ 5 ทรงให้ความกรุณาต่อท่านมากเช่นเดียวกัน ถึงขั้นที่พระองค์ได้พระราชทานเครื่องเพชรที่ทรงซื้อไว้ ครั้งเสด็จประพาสยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2450 แก่เจ้าจอมสดับ และยังโปรดให้แต่งเครื่องเพชรให้ช่างต่างประเทศมาถ่ายรูป รวมถึงทรงพระกรุณาเป็นผู้จัดท่าให้เอง… 

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ครั้งหนึ่ง “เจ้าจอมสดับ” เคยถูกเหล่าเจ้าจอมคนอื่น ๆ ไม่ชอบใจ ว่าส่อเสียด โดนกล่าวหาใส่ร้ายว่าคบชู้ จนเจ้าจอมสดับเสียใจถึงขั้นดื่มน้ำยาล้างรูป!

เรื่องนี้ปรากฏอยู่ใน หนังสืออนุสรณ์งานศพ “เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับในรัชกาลที่ 5” ในบทความประวัติของท่าน พิมพ์สนองพระคุณโดย หม่อมหลวงพูนแสง (ลดาวัลย์) สูตะบุตร ดังนี้…

“ความวุ่นวายในเรื่องนี้ผ่านไปเมื่อเสด็จฯ กลับ (จากประพาสยุโรป-ผู้เขียน) แต่การที่ทรงซื้อเครื่องเพชรมาพระราชทาน โปรดให้แต่งเครื่องเพชรแล้วให้ช่างถ่ายรูปชาวต่างประเทศมาถ่ายรูป โดยทรงพระกรุณาเป็นผู้จัดท่าพระราชทานเอง ตลอดจนทรงพระกรุณาพระราชทานตู้ของที่ระลึก

แล้วจัดของเข้าแต่งตั้งในตู้พระราชทานด้วยพระองค์เองเหล่านี้ ทำให้เจ้าจอมหลายท่านอิจฉาริษยา ถึงใช้วิธีส่อเสียดยุแหย่ กล่าวหาในข้อร้ายหลายประการ จนทำให้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับรู้สึกตัวว่ามีแต่ผู้หวังร้ายไม่มีผู้หวังดี ท่านได้บันทึกความรู้สึกตอนนี้ไว้ว่า 

‘เหลียวไปพบแต่ศัตรู คุณจอมนั้นส่อเสียดว่าอย่างนั้น คุณจอมนี้ว่าอย่างนี้ ตรองดูทีหรือข้าพเจ้าจะย่อยยับแค่ไหน’

เรื่องที่ร้ายอย่างยิ่งก็คือ คุณจอมท่านหนึ่งกล่าวหาว่า ท่านไม่ซื่อตรงจงรักต่อเบื้องพระยุคลบาทกำลังติดต่อสัมพันธ์ทางชู้สาวกับชายอื่น ข้อหานี้ฉกรรจ์มาก ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นทุกข์อย่างหนัก เกิดความวิตกกังวลไปต่างๆ และที่วิตกมากก็คือกังวลว่าได้ทำเรื่องให้ขุ่นเคืองเบื้องพระยุคลบาทไว้หลายเรื่อง

นับแต่ไม่เขียนหนังสือกราบบังคมทูลสนองพระราชหัตถเลขา และเรื่องอื่นๆ เมื่อมากระทบเรื่องสำคัญดังนี้อีก เกรงจะทำให้สิ้นพระมหากรุณา ขณะนั้นเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับยังอายุน้อยขาดความสุขุม ก็เลยคิดสั้น 

คือคิดทำลายตนเองด้วยการดื่มน้ำยาล้างรูป แต่ความได้ทราบถึงเบื้องพระยุคลบาททันกาล ได้เสด็จลงไปพระราชทานกำลังใจและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ประจำพระองค์ชาวต่างประเทศมารักษาช่วยชีวิตไว้ได้ทันที จึงน่าจะกล่าวได้ว่าเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับได้รับพระราชทานชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้มีโอกาสประกอบกุศลกรรมในช่วงต่อมา”

ด้านข้อกล่าวหานั้นก็ไม่เป็นความจริง เพราะแม้ รัชกาลที่ 5 จะเสด็จสวรรคต เจ้าจอมสดับ ก็ไม่ได้ปักใจรักชายอื่น ทั้งยังเคยบันทึกไว้ว่าชาตินี้จะไม่รักชายใดอีก และเมื่อเข้าสู่บั้นปลายชีวิตท่านก็ได้หันหน้าเข้าหาทางธรรมและปฏิบัติตนอย่างที่เคยตั้งมั่นไว้

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567