ม.ล. อุดม สนิทวงศ์ สมาชิกคณะราษฎร ที่ถูกพ่อไล่ออกจากบ้าน ข้อหา “กบฏ”

ม.ล. อุดม สนิทวงศ์
(จากซ้าย) 1. แช่ม มุสตาฟา 2. ม.ล. อุดม สนิทวงศ์ 3. ม.ล. กรี เดชาติวงศ์ 4. บรรจง ศรีจรูญ (ขอบคุณภาพจาก คุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์)

หลังการปฏิวัติ 2475 สำเร็จ ม.ล. อุดม สนิทวงศ์ ถูกผู้เป็นพ่อของตนเองไล่ออกบ้าน เขาเล่าว่า เราถูกไล่ออกจากบ้าน พ่อหาว่าเป็นกบฏ มีอยู่ 2 คนที่ถูกไล่ออกจากบ้าน มีผมกับไอ้เป้ (ดร.ประจวบ บุนนาค)” (สั่งเน้นคำโดยผู้เขียน)

ม.ล. อุดม สนิทวงศ์ (พ.ศ. 2443-2525) เป็นบุตรของเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (ม.ร.ว. สท้าน สนิทวงศ์) อดีตเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงคมนาคม ผู้เป็นพระอัยกาใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับท่านผู้หญิงตาด วงษานุประพัทธ์ (ตาด สิงหเสนี)

ชีวิตของ ม.ล. อุดม เติบโตภายใต้การฟูมฟักของสังคมเจ้านาย เมื่อยังเด็กพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท ทรงขอ ม.ล. อุดมมาอุปการะ โดยเริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง, โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ และโรงเรียนราชวิทยาลัย ตามลำดับ แล้วไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี

ช่วงเวลาที่ ม.ล. อุดมศึกษาในประเทศเยอรมนีนั้น สยามประกาศสงครามกับเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ 1 ม.ล. อุดมจึงถูกจับเป็นเชลยศึก และถูกขังร่วมกับกลุ่มนักเรียนไทย เช่น ดร. ประจวบ บุนนาค, ดร. ตั้ว ลพานุกรม (ในเวลาต่อมา ทั้งสองคือสมาชิกคณะราษฎรเช่นกัน)  ทำให้ ม.ล. อุดมได้เห็นความทุกข์ยากและความตายของประชาชนจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของรัฐบาล

เมื่อรัฐบาลเยอรมนีปล่อยตัว ม.ล. อุดม ที่เป็นคนหนุ่มสาวในวัย 18 ปี จึงสมัครเป็นทหารอาสาสังกัดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรป ภายหลังสงครามสงบแล้ว เขาศึกษาต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่สวิตเซอร์แลนด์จนสำเร็จ และกลับสยามใน พ.ศ. 2473

ด้วยเหตุที่ ม.ล. อุดมอยู่ในแวดวงราชสำนัก ในระหว่างที่ศึกษาในยุโรป แม้เขาจะมีโอกาสพบปะแกนนำคณะราษฎรหลายคน และมีการก่อตั้งคณะราษฎรขึ้นที่ปารีสแล้วก็ตาม แต่ไม่มีใครชวน ม.ล. อุดมเข้าร่วมปฏิวัติ เพราะต่างก็คิดว่าเขาเป็นเชื้อพระวงศ์นั่นเอง 

จนกระทั่ง ม.ล. อุดมกลับประเทศไทย และเข้ารับราชการที่กรมรถไฟไปในระยะหนึ่ง จึงมีสมาชิกคณะราษฎรบางคนเข้ามาชักชวนให้ร่วมการปฏิวัติ ม.ล. อุดมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “พอกลับมาเมืองไทย คุณประยูร ภมรมนตรี คุณทวี บุณยเกตุ เป็นคนมา approach ก่อน” 

หลังจากนั้นสมาชิกคนอื่นๆ เช่น หลวงประดิษฐ์ฯ, หลวงสินธุสงครามชัย, หลวงสุนทร เทพหัสดิน ฯลฯ ก็เข้ามาชักชวนให้ร่วมการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองให้สยามเป็นประชาธิปไตย ซึ่ง ม.ล. อุดมก็ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะราษฎร และเฝ้ารอวันเวลาที่เหมาะสมในการปฏิวัติ

สำหรับงานใหญ่ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 แบ่งการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน กลุ่มของ ม.ล. อุดมนั้นมีสมาชิก 4 คน ได้แก่ นายแช่ม มุสตาฟา (พรหมยงค์), นายบรรจง ศรีจรูญ, หลวงเดชาติวงศ์วราวัตร (ม.ล. กรี เดชาติวงศ์) และ ม.ล. อุดม ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบคือ “ตัดคมนาคม สายโทรเลขอำเภอตลิ่งชันที่จะติดต่อไปยังหัวหิน” ซึ่งจะต้องลงมือในค่ำคืนวันที่ 23 มิถุนายน

แม้การปฎิวัติ 2475 จะผ่านไปด้วยดี แต่ ม.ล. อุดม กลับได้รับผลกระทบ ด้วยพื้นฐานะครอบครัวที่มาจากราชตระกูลที่เป็นชนชั้นปกครอง ม.ร.ว. สท้าน สนิทวงศ์ ผู้เป็นพ่อจึงออกปากขับไล่ ดังที่ ม.ล. อุดมเล่าว่า

“เราถูกไล่ออกจากบ้าน พ่อหาว่าเป็นกบฏ มีอยู่ 2 คนที่ถูกไล่ออกจากบ้าน มีผมกับไอ้เป้ (ดร.ประจวบ บุนนาค) เราเลยไปอยู่ตึกแถวชั้นเดียวหลัง Trocadero แล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านรถไฟ ที่ไม่มีใครเขาอยู่ เพราะผีดุ แต่เราไม่กลัวผี ผีไม่มา”

เมื่อ พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นยุคที่คณะราษฎรสิ้นอำนาจไปนานแล้ว มีผู้ไปสัมภาษณ์ ม.ล. อุดม “ถาม: ถ้าให้ตัดสินใจใหม่ ท่านจะเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ตอบ: เข้าซิมันมีเหตุผล เราทำโดยมีเหตุผล ถาม: คิดไหมว่าถ้าพลาดจะทำอย่างไร ตอบ: พลาดก็ตาย” 

อ่านเพิ่มเติม :


หมายเหตุ : บทความนี้เขียนเก็บความจาก ณัฐพล ใจจริง. ราษฎรปฏิวัติ, สำนักพิมพ์มติชน, พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2565.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 6 มีนาคม 2567