“ฮาโลวีน” กลัวผีสิงคนแต่คนไปสิงผีเอง

ภาพจาก (https://pixabay.com/en/autumn-black-dark-decoration-fall-20461/)

ฮาโลวีน (Halloween) เทศกาลหนึ่งของชาวชาติตะวันตกที่ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เชื่อกันว่าเป็นวันปล่อยผี มีงานเลี้ยงฉลองกัน ภายในงานจะมีการประดับแสงไฟ ต่างๆ ให้คล้ายกับเมืองภูตผีปีศาจมีสัญลักษณะของวันฮาโลวีน คือ โคมไฟฟักทองแกะสลัก เรียกกันว่า แจ๊ก โอแลนเทิร์น และทุกคนภายในงานนิยมแต่งกายเป็นภูตผีปีศาจ โดยมีความเชื่อว่าเป็นวันที่ประตูนรกบรรจบกับมิติโลกมนุษย์กันอย่างพอดี ทำให้มีวิญญาณพยายามหาทางเข้าสิงมนุษย์ ซึ่งวิธีการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณเข้าสิงคือ “การปลอมตัว” ทำตัวเป็นผีเสียเอง

ปัจจุบัน ฮาโลวีน ไม่ได้เป็นวันฉลองเฉพาะชาวคริสต์ ในหลายประเทศทั่วทุกทวีปต่างรับเอาธรรมเนียมนี้ไปเล่นอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะนักคอสเพลย์ที่ใช้โอกาสนี้รวมตัวกันแต่งกายเป็นผีหรือแต่งตามจิตนาการของตนเอง ความเชื่อทางศาสนาแทบไม่เหลืออยู่เท่าไรนัก ในทางกลับกันชุดคอสเพลย์ในวันฮาโลวีนกลายเป็นเศรษฐกิจในรูปแบบเครื่องแต่งกายอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อย


อ้างอิง: https://th.wikipedia.org/wiki