นิทรรศการศิลปะ “ต้นไม้เป็นสีขาว ดอกไม้เป็นสีชมพู” ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการศิลปะ “ต้นไม้เป็นสีขาว ดอกไม้เป็นสีชมพู, All Trees in White and Flowers Pink” โดยจักรกฤษณ์ การะเกต

แนวความคิด
“เป็นการบันทึกเรื่องราวการเดินทางระหว่างบ้านเกิดของตัวกระผมเอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านผืนป่ามรดกโลกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนมาถึงห้องเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบันทึกตรงนั้น เป็นการบันทึกให้เห็นถึงความงามของธรรมชาติที่ตัวผมเองเห็นต้นไม้เป็นสีขาว แต่ดอกไม้เป็นสีชมพู ชมพูที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันที่มีต่อธรรมชาติและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำหรับรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะนำไปจัดกิจกรรมศิลปะเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2560 ณ บ้านโคกเกริ่น ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ของนิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ เวลา 18.30 นาฬิกา ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดแสดงจะมีไปจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ