จดหมาย “ออกญาศรีธรรมราชฯ” ผู้ดำรงตำแหน่งพระคลังต่อจากโกษาเหล็ก ถึง “ชองบับตีส โกลแบร์” เสนาบดีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

ภาพจากหนังสือ คู่มือนิทรรศการ ความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศส ๓๐๐ ปี “สมเด็จพระนารายณ์ และ พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔”. กรมศิลปากร. ๒๕๒๙

จดหมายออกญาศรีธรรมราชเดชะชาติอำมาตยานุชิด พิพิทรัตนราชโกษาธิบดีอะภัยพิรียบรากรมภาหุ ถึง ชองบับตีส โกลแบร์ (Jean-Baptiste Colbert) เสนาบดีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 สถานที่เก็บ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติปารีส

จดหมายออกญาศรีธรรมราชเดชะชาติอำมาตยานุชิด พิพิทรัตนราชโกษาธิบดีอะภัยพิรียบรากรมภาหุ ผู้ดำรงตำแหน่งพระคลัง ต่อจากเจ้าพระยาพระคลัง โกษาธิบดี (เหล็ก) ในจดหมายระบุว่า ออกญาศรีธรรมราชฯ เป็นผู้ดำเนินการให้มีการเจริญพระราชไมตรีทางการทูตกับประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ ค.ศ. 1680 (พ.ศ. 2223) กล่าวคือ ให้จัดส่งคณะทูตไปยังประเทศนั้น กับได้ช่วยให้บาทหลวงปัลลู (Pallu) ราชทูตนำเครื่องราชบรรณาการ และพระราชสาสน์จากพระสันตปาปา Innocent ที่ 11 และพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มาถวายสมเด็จพระนารายณ์เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1682 (2225)

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ดำเนินการให้มีการส่งขุนนางไทย 2 คน เป็นคณะทูตไปประเทศฝรั่งเศสอีกเป็นชุดที่  2 พร้อมด้วยบาทหลวงฝรั่งเศส 2 คน คือ บาทหลวง วาเชต์ (Vachet) และปาสโก (Pascot) หลังจากที่คณะทูตชุดแรกที่ส่งไปเงียบหายไปและไม่ได้ส่งข่าวกลับมา ในจดหมายระบุว่าออกญาศรีธรรมราชฯ มีส่วนช่วยจรรโลงและเพิ่มพูนพระราชไมตรีระหว่างพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสและพระเจ้ากรุงสยามเป็นอย่างมาก

จดหมายดังกล่าวลงวันที่แบบไทย คือวันที่ 9 เดือนอ้าย ปีกุน 1045 (ตรงกับกลางเดือนธันวาคม ค.ศ. 1683 พ.ศ. 2226) และมีประทับตราของเจ้าพระยาพระคลังด้วยหมึกสีแดง โดยมีคอนสแตนตินฟอลคอน (C. Phaulcon) ผู้ช่วย ลงนามกำกับไว้ด้วย ขุนนางไทยสองคนที่ส่งไปครั้งที่ 2 ออกเดินทางจากประเทศสยาม วันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1685 (พ.ศ. 2228)


ที่มาข้อมูลและภาพจากหนังสือ คู่มือนิทรรศการ ความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศส ๓๐๐ ปี “สมเด็จพระนารายณ์ และ พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔”. กรมศิลปากร. ๒๕๒๙

รู้ทันเรื่องราวก่อนใคร เกาะติดตามกระแสในประวัติศาสตร์ กดติดตาม ศิลปวัฒนธรรม  อย่าลืมกด “See First” (เห็นโพสต์ก่อน) เห็นทุกโพส เห็นทุกเรื่องราว ไม่พลาดข่าวในเพจ