พบหลักฐาน “ผ้าไหม” ในเหอหนานอายุกว่า 8,500 ปี เก่าแก่ที่สุดในโลก

ภาพเขียนการเตรียมผ้าไหมโดย Zhang Xuan ศิลปินสมัยราชวงศ์ถัง (ภาพจาก http://www.chinaonlinemuseum.com/resources/Painting/ZhangXuan/preparing-silk.jpg)

ผ้าไหมเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่สร้างชื่อให้กับประเทศจีนมาตั้งแต่ครั้งโบราณจนเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับตะวันตกได้ชื่อว่า “เส้นทางสายไหม” ก็ด้วยสินค้าขึ้นชื่อชนิดนี้

เชื่อกันว่าชาวจีนรู้จักการทอไหมมานานหลายพันปี มีตำนานการได้มาซึ่งผ้าไหมอยู่หลายสำนวน บ้างก็ว่าเทพธิดาจากสรวงสวรรค์ส่งมาให้ฮ่องเต้เพื่อฉลองชัยชนะในสงคราม บ้างก็ว่ารังไหมบังเอิญหล่นใส่ถ้วยน้ำชาของฮองเฮาพระองค์หนึ่งแล้วมันก็ปล่อยเส้นไยออกมายาวนับกิโลเมตร

เพื่อหาต้นตอความเป็นมาของผ้าไหม Live Science รายงานว่า นักวิจัยได้เข้าไปตรวจสอบสุสานโบราณอายุกว่า 9 พันปี ในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ที่เคยพบขลุ่ยกระดูก ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าที่สุดชิ้นหนึ่งของมนุษย์ที่เคยพบมา ในพื้นที่นี้ยังเป็นเขตที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและตำนานการทอไหมก็เชื่อมโยงกับดินแดนบริเวณนี้ด้วย

วิธีการตรวจสอบ นักวิจัยได้นำเอาดินตัวอย่างจากสุสาน 3 แห่งไปทำการวิเคราะห์และพบโปรตีนของไหมจากดินของสุสานตัวอย่าง 2 ใน 3 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นสามารถระบุอายุย้อนไปได้ถึง 8,500 ปี ถือเป็นหลักฐานการมีอยู่ของผ้าไหมที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยพบมา ขณะที่สถิติเดิมอยู่ที่ราว 5 พันปี

เนื่องจากหลักฐานที่พบไม่ใช่ผ้าเป็นชิ้นเป็นอัน จึงยากจะบอกได้แน่ชัดว่ามนุษย์โบราณเอาไหมพวกนี้มาใช้ประโยชน์อะไร ขณะที่นักวิจัยเชื่อว่า ผ้าไหมน่าจะถูกฝังไว้ร่วมกับศพคนตาย เนื่องจากในหลุมศพยังพบเข็มที่ทำจากกระดูก และอุปกรณ์การทอรวมอยู่ด้วย จึงมีความเป็นไปได้สูงว่า ชาวบ้านในสมัยนั้นรู้จักการนำเส้นไหมมาถักทอเป็นผืนผ้าได้แล้ว