กรมศิลปากรจัดการประชุมทางวิชาการ “การค้าทางทะเลในเส้นทางมรสุม” (เข้าฟังฟรี)

กรมศิลปากรจัดการประชุมทางวิชาการ “การค้าทางทะเลในเส้นทางมรสุม”

ระดมข้อมูลนักวิชาการไทยและต่างประเทศวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเส้นทางการค้าทางทะเลในประเทศไทย วันที่ 17-20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น

The Evidences of Early Ports in the Gulf of Thailand

The Silk Road to the One Belt One Road: The Economic Corridors of 21st Century

The Excavation of Oc-Eo, the Major Sea Port of Vietnam

คาบสมุทรสยาม อ่าวไทย และความสัมพันธ์ทางสังคมและการค้าสมัยโบราณ

การศึกษาการแพร่กระจายของกลุ่มวัฒนธรรมรัฐเริ่มแรกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ผลการศึกษาลูกปัดแก้วจากแหล่งโบราณคดีในภาคกลางของไทย

ฯลฯ

 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยสำรองที่นั่งได้ที่
e-mail: [email protected] โทร: 02 446 8041-5 ต่อ 1104 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม นี้