เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ประวัติศาสตร์สังคมย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร จัดโดยมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

กิจกรรม “พระนคร ๑๐๑ ” ครั้งที่ ๕“พระนครยุคสมัยใหม่ย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร”
.
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจในงานประวัติศาสตร์สังคมย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในภาคทฤษฎีเบื้องต้น “พระนคร ๑๐๑” เข้าใจเรื่องพื้นฐาน ย่านเก่าและความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพฯ
.
ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ย่านถนนสายการค้าสมัยใหม่แห่งพระนคร/บำรุงเมือง-เฟื่องนคร สำหรับท่านที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้ง ๒ วัน สามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1NA0P7nM-m5LZ7D5Lwr9sAOINKJ0U6GCa0YiuuwsVi-Q/viewform?edit_requested=true
.
และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และเพจสร้างประวัติศาสตร์สังคมย่านเมืองเก่ากรุงเทพฯ หรือทาง http://www.lek-prapai.org/home/index.php

ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการพิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เคยผ่านการคัดเลือก แต่ไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่แจ้งเหตุใดๆ ทำให้เสียสิทธิสำหรับผู้สนใจท่านอื่น เนื่องจากทางมูลนิธิฯ มิได้เก็บค่าใช้จ่ายใดและดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดรายการทั้ง ๒ วัน.