1 ธันวาคม : วันเอดส์โลก และที่มาของวันนำข่าวสาร-ความหวังไปทั่วโลก

ที่มาของวันเอดส์โลกเกิดขึ้นในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ไปทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1988 ซึ่งเป็นวันที่จะนำข่าวสารความเห็นใจ ความหวัง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ไปยังทุกประเทศในโลก

โดยในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขทั่วโลกในโครงการป้องกันโรคเอดส์ เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1988 มีการเสนอให้มีช่องทางการสื่อสาร การสร้างความเข้มแข็งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม

หลังจากนั้นวันเอดส์โลกจึงได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อกระตุ้นให้ประชากรโลกเกิดความตระหนักถึงปัญหาของโรคเอดส์ร่วมกัน เป็นวันนานาชาติของการร่วมมือกันในการต่อต้านภัยจากโรคเอดส์

นางพยาบาลจัดการศพผู้ป่วยเอดส์ในเปรู เมื่อ 25 มิถุนายน 1993 (AFP PHOTO / JAIME RAZURI)

ทั้งนี้ มีการประเมินกันว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกมีอยู่ราว 34 ล้านคน และแม้ว่าโรคนี้เพิ่งจะมีการตรวจพบเมื่อปี 1984 แต่ความตายจากเชื้อ HIV หรือเอดส์ก็มีรวมกันมากถึง 35 ล้านราย จึงทำให้เอดส์ถือเป็นโรคระบาดที่มีความร้ายแรงที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และเชื้อ HIV ได้ก้าวหน้าไปมาก แม้การติดเชื้อจะรักษาไม่ได้แต่ก็สามารถบำบัดได้ ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องจบชีวิตลงในระยะเวลาอันสั้นเหมือนเช่นในอดีต

 


อ้างอิง: “วันเอดส์โลก” จากหนังสือ วันสำคัญ โดย บุญเติม แสงดิษฐ


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 1 ธันวาคม 2560