1 ธันวาคม : วันเอดส์โลก และที่มาของวันนำข่าวสาร-ความหวังไปทั่วโลก

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม

ที่มาของ วันเอดส์โลก เกิดขึ้นในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ไปทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1988 ซึ่งเป็นวันที่จะนำข่าวสารความเห็นใจ ความหวัง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ไปยังทุกประเทศในโลก

โดยในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขทั่วโลกในโครงการป้องกันโรคเอดส์ เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1988 มีการเสนอให้มีช่องทางการสื่อสาร การสร้างความเข้มแข็งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม

หลังจากนั้นวันเอดส์โลกจึงได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อกระตุ้นให้ประชากรโลกเกิดความตระหนักถึงปัญหาของโรคเอดส์ร่วมกัน เป็นวันนานาชาติของการร่วมมือกันในการต่อต้านภัยจากโรคเอดส์

นางพยาบาลจัดการศพผู้ป่วยเอดส์ในเปรู เมื่อ 25 มิถุนายน 1993 (AFP PHOTO / JAIME RAZURI)

แม้ว่าโรคเอดส์เพิ่งจะมีการตรวจพบเมื่อปี ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) แต่ความตายจากเชื้อ HIV หรือเอดส์ก็มีรวมกันมากถึง 35 ล้านคน จึงทำให้เอดส์ถือเป็นโรคระบาดที่มีความร้ายแรงที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์

ตัวเลขผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกในปัจจุบัน รศ.นพ. วินัย รัตนสุวรรณ นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์โรคเอดส์ว่า สถานการณ์การติดเชื้อ HIV ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ HIV นับตั้งแต่มีการระบาด 38 ปี ล่าสุดจำนวน 77.3 ล้านคน และ 35.4 ล้านคนเสียชีวิตนับตั้งแต่มีการระบาด และมีจำนวน 36.9 ล้านคนติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตในปี พ.ศ. 2560 และมีผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ใหม่ในปี พ.ศ. 2560 อีกจำนวน 1.8 ล้านคน

สำหรับในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านคนในเวลา 35 ปี และมีผู้ติดเชื้อประมาณ 6 แสนคนเสียชีวิต นับตั้งแต่มีการระบาด และผู้ติดเชื้อประมาณ 6 แสนคนติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตในปี พ.ศ. 2560 (ประมาณ 2% ของทั้งโลก) และมีผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณ 6 พันคน เฉลี่ยวันละ 17 คน (ประมาณ 0.3% ของทั้งโลก)

ส่วนความก้าวหน้าในการรักษา รศ.นพ. วินัย รัตนสุวรรณ ให้ข้อมูลว่า วิวัฒนาการการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524-2538 ไม่มียาต้านไวรัสที่ได้ผล ทำได้เพียงรักษาโรคติดเชื้อแทรกซ้อน ผู้ติดเชื้อ HIV อายุสั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันมียาต้านไวรัสที่ได้ผล ผู้ป่วยกลับมามีภูมิต้านทานปกติ แข็งแรงทำงานได้ปกติ (ข้อมูลจาก www.wongkarnpat.com)

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และเชื้อ HIV ได้ก้าวหน้าไปมาก แม้การติดเชื้อจะรักษาไม่ได้แต่ก็มียาต้านไวรัสที่ได้ผล สามารถบำบัดได้ ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องจบชีวิตลงในระยะเวลาอันสั้นเหมือนเช่นในอดีต

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ 


อ้างอิง :

“วันเอดส์โลก” จากหนังสือ วันสำคัญ โดย บุญเติม แสงดิษฐ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ร่วมกับสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยเผย ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน” (https://www.wongkarnpat.com/viewpat.php?id=2778)


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม 2560 ปรับปรุงเพิ่มเติม 1 ธันวาคม 2565