วันที่ 28 เมษายน 2493: การพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 9

พระบรมฉายาลักษณ์เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน ๒๔๙๒ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร (พระนามเดิม) ภาพจาก AFP

“วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน (พ.ศ. ๒๔๙๓) เวลา ๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ ห้องรับแขกตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า ในวังสมเด็จพระราชบิดา โอกาสนั้นหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร จะได้ทรงพาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในทะเบียนสมรส และโปรดให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ในหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร ลงนามในทะเบียนนั้น ทั้งทรงพระกรุณาโปรดให้ราชสักขีลงนามด้วยแล้ว เสด็จฯ ขึ้นประทับห้องพระราชพิธี บนตำหนัก

ระหว่างเวลา ๑๐.๒๔ น. ถึงเวลา ๑๒.๑๐ น. สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า เสด็จออกห้องพระราชพิธีถวายน้ำพระพุทธมนต์ เทพมนตร์แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงรดน้ำพระพุทธมนต์ เทพมนตร์แด่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณี เสร็จแล้ว เสด็จลงห้องรับแขก โปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนาสมเด็จพระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินี

อนึ่งในศุภมงคลการนี้ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานขัตติยราชอิศสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์แด่สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ด้วย”


คัดจาก สำเนาราชกิจจานุเบกษา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/023/1690.PDF)


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 28 เมษายน พ.ศ.2560