กรมดำรงฯ รับสั่ง ผู้นับถือพุทธศาสนามีมาก เป็นแต่นับถือไปตามกัน

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

…เหล่าชนที่นับถือพระพุทธศาสนา แม้ถึงมีมากแต่จะหาผู้ที่เข้าใจชัดเจนในศาสนาที่ตนนับถืออยู่ได้โดยยากยิ่งนัก เพราะไม่ค่อยจะมีหนังสือแสดงคำสั่งสอน ซึ่งเป็นเครื่องชักนำให้เข้าใจชัดเจนดีเหมือนหนังสือคำสอนศาสนาอื่นๆ จะเข้าใจชัดเจนดีก็แต่ผู้มีกำลังจะสะสมหนังสือไว้อ่านได้ กับคนที่ได้ไปมาหาสู่สนทนากับท่านผู้รู้และฟังเทศนาในวัดนั้นๆ คนสามัญนอกจากนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจให้ชัดเจนได้ เป็นแต่นับถือไปตามกันเท่านั้น การแนะนำสั่งสอนประชุมชนให้เข้าใจพุทธศาสนาชัดเจนจึงเป็นธุระสำคัญที่ควรจะเอาใจใส่…

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ไว้ใน “คำปรารภการตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยและการจัดระเบียบการศึกษาและการสอบ” พ.ศ. 2437

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


ข้อมูลจาก :

สายชล สัตยานุเคราะห์. การสร้างอัตลักษณ์ “เมืองไทย” และ “ชั้น” ของสยาม. สำนักพิมพ์มติชน, พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2546.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก 25 พฤศจิกายน 2565