ผู้ชายอกสามศอก “ส่งสายตาให้กันปิ๊งๆๆ”

จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ชายอกสามศอก “ส่งสายตาให้กันปิ๊งๆๆ” จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ วาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5

คำว่า “ผู้ชายอกสามศอก” เพจหอสมุดพิกุลศิลปาคาร ให้ข้อมูลจากสาส์นสมเด็จ ถึงที่มาของคำว่า “ผู้ใหญ่อกสามศอก” ว่า “คำที่พูดกันว่า “ผู้ใหญ่อกสามศอก” นั้น อ่านหนังสือพบว่า เป็นคำเอาอย่างมาจากอินเดีย เขามีจัดไว้เป็นสามชั้น อกสามศอกหมายความว่า เป็นผู้รู้มาก อกศอกครึ่ง หมายความว่าเป็นผู้รู้ปานกลาง อกศอกเดียว หมายความว่า เป็นผู้รู้น้อย” สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ในสาส์นสมเด็จ ต่อมาได้แผลงเป็น “ผู้ชายอกสามศอก”

ส่วนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำว่า “อกสามศอก” ว่า ว. มีร่างกายกำยำล่ำสัน, แข็งแรง, (ใช้แก่ผู้ชาย).

จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ หอสมุดพิกุลศิลปาคาร