วาทะ รัชกาลที่ 5 “เสนาบดีทุกวันนี้เหมือนควายที่หีบอ้อย”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

“เสนาบดีทุกวันนี้เหมือนควายที่หีบอ้อย ถ้าหยุดเตือนแส้เตือนกระตัก ก็หยุดบดเอื้องกันเสียหมด จะผลัดเปลี่ยนก็ไม่มีคน พ่อเห็นเมืองไทยจะล้มเสียเพราะเรื่องนี้เป็นแน่แล้ว คิดๆ ขึ้นมาแล้วเหือดแห้งใจเต็มที” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

[พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์]


ภาพ “ควายหีบอ้อย” ราวปี พ.ศ. 2480

“ควายหีบอ้อย” ที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ราวปี พ.ศ. 2480 ภาพถ่ายโดย ดร.โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 30 กันยายน 2559