เจ้าอนุวงศ์ตีกรุงเทพฯ หวังได้อังกฤษกวนสยาม

พระบรมราชอนุสาวรีย์ของเจ้าอนุวงศ์ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดย Stefan Fussan, via Wikimedia Commons

“… เรา[เจ้าอนุวงศ์] ได้ยินข่าวทัพเรืออังกฤษก็มารบกวนปากน้ำ…น่าที่เราจะยกกองทัพใหญ่ไปตีกรุงเทพฯ ก็เห็นได้โดยง่ายเพราะเราจะเป็นทัพกระหนาบ ทัพอังกฤษเป็นทัพหน้าอยู่ปากน้ำ ไทยก็จะพว้าพวังทั้งข้างหน้าข้างหลัง คงจะเสียทีเราเป็นมั่นคงไม่สงสัย…”

คัดจากบทความ ทำไมเจ้าอนุวงศ์จึงต้องปราชัย โดย สุวิทย์ ธีรศาศวัต ภาควิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ กันยายน 2549 ในส่วนที่อ้างถึง จดหมายเหตุ ร.3 จ.ศ.1187 เลขที่ 5/ข