บันทึกฝรั่งว่า “ชาวสยามมีนิสัยชอบลอบจับชาวพม่าไปเป็นทาส” จับมาแล้วหลายพันคน!!!

“ชาวสยามมีนิสัยชอบลอบจับชาวพม่าไปเป็นทาส ถึงแม้ภายหลังอังกฤษจะเข้ามาแทรกแซงประเทศพม่าแล้วก็ตาม ชาวสยามก็ยังทำสิ่งชั่วร้ายนี้อยู่ ชาวพม่าหลายพันคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถูกจับมาเป็นทาสด้วยวิธีนี้…”

นี้เป็นข้อความส่วนหนึ่งที่ฝรั่งบันทึกไว้ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งในสมัยนั้นสยามมีการนำเข้าไพร่ ทาสชาวมอญ-พม่าเข้ามาไว้ในพระนครเป็นจำนวนมาก จากการทำสงคราม การอพยพ และการลักพาเข้ามาจากชายแดน นำมาสังกัดเป็นไพร่ และขายเป็นทาส

 


ข้อมูลจาก ออกัสตัส ฟรีดริค กุตสลาฟฟ์, ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ แปล. “เรื่องบันทึกรายวันเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในกรุงสยาม”, ใน รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุด 1. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2539.


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561