“ข้าพเจ้าเป็นนักรบ ไม่ใช่นักพูด ไม่จัดเจนทางการเมือง” วาทะ พระยาพหลฯ

พระยาพหลฯ พระยาพหลพลพยุหเสนา
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา กล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 22 มิถุนายน 2476

“ข้าพเจ้าเป็นนักรบ ไม่ใช่นักพูด ไม่จัดเจนทางการเมือง ไม่สันทัดในการปกครองแผ่นดิน จะดำเนินการไปไม่ได้ครบถ้วนทุกสถาน แต่เมื่อโปรดเกล้าฯ ตามคำกราบบังคมทูลของประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะที่ยึดอำนาจได้ขอร้องให้รับตำแหน่ง ก็จะขอรับเพียง 10 วัน หรือสิบห้าวันเท่านั้นเพื่อความสงบเรียบร้อยในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อนี้…”