“เขาว่า พระเจ้าตากสินเป็นบ้า”

“เขาว่า พระเจ้าตากสินเป็นบ้า เพราะท่านทรงวิปัสสนากรรมฐาน พ่อเองก็ไม่มีความรู้ในข้อนี้ แต่ก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ เจ้าลองถามดูตามท่านผู้รู้เถิดว่า วิถีทางของพระพุทธศาสนาทำให้คนเป็นบ้าได้หรือไม่”

พระยาสัจจาภิรมย์อุดมราชภักดี, เล่าให้ลุกฟัง, 2498