17 ธ.ค. 59: “เพลงประจำมหาวิทยาลัย”

live ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม “เพลงประจำมหาวิทยาลัย” ดำเนินรายการโดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และ อาทิตย์ ศรีจันทร์