11 ธ.ค. 59: “กรมพระปรมานุชิตชิโนรส”

LIVEทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “กรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ดำเนินรายการโดย นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ และ อาทิตย์ ศรีจันทร์