4 ธ.ค. 59: “ธรรมเนียมการขึ้นครองราชย์นานาชาติ”

live ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม “ธรรมเนียมการขึ้นครองราชย์นานาชาติ” ดำเนินรายการโดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และ อดิเทพ พันธ์ทอง