3 ธ.ค. 59: “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

LIVE รายการทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
ดำเนินรายการโดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และ อาทิตย์ ศรีจันทร์