26 พ.ย. 59: “ในสนามหลวง มีประวัติศาสตร์”

live ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม ตอน “ในสนามหลวง มีประวัติศาสตร์” ดำเนินรายการโดย อาทิตย์ ศรีจันทร์ และ ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ