20 พ.ย. 59: “รัชกาลที่ 1 กับการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม”

LIVE ฟังสดรายการทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม: “รัชกาลที่ 1 กับการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม” ดำเนินรายการโดย นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ และ อาทิตย์ ศรีจันทร์