27 สิงหาคม 2559: “ปฏิทิน กับ จักรวรรดิออกุสตุส”

Live “ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม” พบกับ นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ และ อดิเทพ พันธ์ทอง “ขุดมาเล่า จักรวรรดิโรมัน ออกุสตุส” ทาง FM 98.5 สปริงเรดิโอ