31 กรกฎาคม 2559: “กำเนิดอาเซียน และเปิดกรุหนังสือเก่าชาวสยาม”

รายการทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 “กำเนิดอาเซียน และเปิดกรุหนังสือเก่าชาวสยาม” ดำเนินรายการโดย นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ และอาทิตย์ ศรีจันทร์