23 กรกฎาคม 2559: “หลวงวิจิตรวาทการ”

ภาพถ่ายของหลวงวิจิตรวาทการในวัยหนุ่ม (ราว พ.ศ. 2466)

รายการทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม FM 98.5 ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ดำเนินรายการโดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และอาทิตย์ ศรีจันทร์