เมื่อข้าหลวงไทย ย้าย “นครวัด” จะเกิดอะไรขึ้น

คนทั่วโลกรู้จัก นครวัด จากบันทึกของอ็องรี มูโอต์ นักสำรวจชาวฝรั่งเศสที่พบนครวัดประมาณปีพ.ศ.2403 แต่สำหรับคนในพื้นที่รู้จักมานานกว่านั้น และเคยมีพระบรมราชโองการจากรัชกาลที่ 4 ให้หาปราสาทศิลมาเมืองเขมรขนาดพอจะรื้อได้มาปลูกในกรุงเทพฯ

ในงานเสวนา “ตามข้าหลวงไทยไปย้าย ‘นครวัด'” รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ เล่ารายละเอียดที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องข้าหลวงไทยไปย้าย “ปราสาทเมืองเขมร” เอาไว้ด้วย ชมคลิปสรุปงานเสวนาด้านล่าง

เมื่อข้าหลวงไทยย้ายนครวัดสมัยรัชกาลที่ 4 จะเกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้นเมื่อข้าหลวงไทยเคยพยายามย้าย "#นครวัด" มาไว้ที่กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 4ขยายความ : หลังมีรับสั่ง พระสุพรรณพิศาลสำรวจพบว่า "ปราสาทขนาดพอรื้อได้" ที่ระบุในคลิป มีแค่ปราสาทผไทตาพรหม และเกณฑ์คนไปหวังรื้อปราสาทผไทตาพรหม

โพสต์โดย Silapawattanatham – ศิลปวัฒนธรรม เมื่อ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2018

ชมคลิปฉบับเต็มด้านล่าง