ครบรอบ 41 ปี การจากไปของ “เอลวิส เพรสลีย์”

ครบรอบ 41 ปี การจากไปของ “เอลวิส เพรสลีย์” วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

https://www.facebook.com/SilpaWattanatham/videos/532374410548132/