เปิดฟ้าอ่านดาว สืบสาวตำนานดวงเมือง

บันทึกรายการ สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ในหัวข้อ “เปิดฟ้าอ่านดาว สืบสาวตำนานดวงเมือง”

นำเสวนาโดย ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว , ฟองสนาน จามรจันทร์ และดำเนินรายการโดย วันวิสาข์ ชูชนม์