จากวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ถึง 120 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-รัสเซีย

รายการสโมสรศิลปวัฒนธรรม ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (เผยแพร่ครั้งแรกทางเพจข่าวสด)

สัมภาษณ์พิเศษ “ไกรฤกษ์ นานา” นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์