หมอบรัดเลย์ ผู้ริเริ่มผลิตหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของสยาม

รายการสโมสรศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ทางเพจข่าวสด