“ไอ้หอกทะลุทะลวง…”

จิตรกรรม ที่วัดนายโรง กรุงเทพฯ