“พระโคแรกนาขวัญ” สมัยรัชกาลที่ 4

“พระโคแรกนาขวัญ” ณ ทุ่งพระเมรุ หรือสนามหลวง สมัยรัชกาลที่ ๔ (ภาพจากเพจ : National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)

ภาพถ่ายเก่า “พระโคแรกนาขวัญ” ณ ทุ่งพระเมรุ หรือสนามหลวง ภาพถ่ายประมาณปลายสมัยรัชกาลที่ 4 หรือต้นรัชกาลที่ 5 ในภาพตอนบนด้านซ้ายจะเห็น วัดมหาธาตุ ส่วนด้านขวา คือแนวกำแพง ประตู และป้อมของพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า

(ขอบคุณภาพจากเพจ : National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)

 


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป