เด็กๆในค่ายผู้ลี้ภัยยุค 70 ในประเทศไทย

AFP PHOTO

ภาพถ่ายเมื่อเดือนเมษายน 1976 (พ.ศ. 2519) เป็นภาพเด็กๆ ในค่ายผู้ลี้ภัยอำเภออรัญประเทศ ส่วนใหญ่เป็นชาวเขมรและเวียดนาม โดยค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยเริ่มตั้งขึ้นก่อนหน้านั้นหนึ่งปี หลังชาวเขมรต้องลี้ภัยจากกลุ่มเขมรแดงที่ขึ้นอำนาจได้สำรัญ และคลื่นอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งในปี 1979 (พ.ศ. 2522) เมื่อชาวเวียดนามต้องหนีความอดอยากจากภาวะขาดแคลนอาหาร