“Long live the republic”

AFP PHOTO / LE DUC LONG

ภาพถ่ายแผ่นป้ายคำขวัญซึ่งปรากฏอยู่บนกำแพงแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญ ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 1970 เป็นคำขวัญที่เขียนขึ้น 3 ภาษาประกอบด้วย ภาษากัมพูชา อังกฤษ และฝรั่งเศส ตามลำดับ โดยคำในภาษาอังกฤษอ่านได้ว่า “Long live the republic” และ “Viva la republique” ในภาษาฝรั่งเศส

ข้อมูลจากเอเอฟพีระบุว่า แผ่นป้ายดังกล่าวถูกนำมาติดตั้งไว้โดยรัฐบาลกัมพูชาเอง ซึ่งเป็นช่วงเวลาของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร (มีนาคม 1970 [พ.ศ. 2513]) ภายใต้กับสนับสนุนของซีไอเอเพื่อขับเจ้านโรดมสีหนุออกจากอำนาจ

ทั้งนี้ หลังการรัฐประหารนายพลลอน นอล ดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐในภาวะฉุกเฉิน เดือนตุลาคมปีเดียวกันจึงมีการประกาศตั้ง “สาธารณรัฐขแมร์”อย่างเป็นทางการ แต่สาธารณรัฐขแมร์ก็มีอายุได้เพียง 5 ปี เมื่อต้องพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองให้กับเขมรแดง