ชะอำ เมื่อก่อน พ.ศ. 2500

วัฒนธรรมการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจ เป็นวัฒนธรรมของชาวยุโรป เมื่อฝรั่งเข้ามารับราชการในประเทศสยามมากขึ้น ก็เริ่มวัฒนธรรมแบบนี้ โดยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อมีการใช้ตำบลอ่างสิลา จังหวัดชลบุรีในการพักผ่อน และบำรุงสุขภาพ และค่อยๆ เคลื่อนไปที่ศรีราชา

ต่อมาเมื่อมีการเดินทางด้วยรถไฟลงไปปักษ์ใต้ในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ชายทะเลแถบจังหวัดเพชรบุรี ก็เริ่มเป็นที่นิยมใช้เป็นสถานที่พักผ่อน โดยเริ่มที่หาดเจ้าสำราญ แล้วไหลเลื่อนมาที่ชะอำ จนถึงหัวหินในที่สุด

ภาพถ่ายชายทะเลชะอำ จังหวัดเพชรบุรีชุดนี้ เป็นภาพของชาวกรุงเทพฯ ไปเที่ยว เมื่อราวก่อน พ.ศ.2500 มีจำนวน 7 ภาพ บางภาพแลเห็นพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

อธิบายโดย ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561