“ถ้ำมอง” มองจากในถ้ำ!?

ภาพลายรดน้ำบนบานประตูของพระอุโบสถวัดพิชยญาติการาม ฝั่งธนบุรี

“ถ้ำมอง” มองจากในถ้ำ คือภาพเขียนลายรดน้ำบนบานประตูบานหนึ่งของพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม ฝั่งธนบุรี ถ้าดูดีๆ จะพบว่าช่างเขียนได้เขียนภาพ “เจ้าจ๋อ” ในถ้ำทั้ง 3 มุมของภาพ กำลังตาโตจ้องมอง “ตัวพระตัวนางที่กำลังเข้าพระเข้านาง” ส่วนมุมบนขวา “กระต่ายน้อย” ก็กำลังตาโต!