รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น เสวยพระกระยาหารใต้ร่มไม้กับคณะตามเสด็จ

รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น เมืองกำแพงเพชร (ภาพจากหอจดหมายเหตุ)

ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ภ. 003 หวญ 8-2 ราวเดือนสิงหาคม

ผู้บรรยาย (เอนก) เชื่อว่าเป็นภาพที่ฉายเมื่อ พ.ศ. 2449 ชุดเดียวกับภาพฉายใต้ร่มไผ่ แถบกำแพงเพชร หรือบริเวณใกล้เคียง (ในภาพนั้นจะเห็น รัชกาลที่ 5 ประทับอยู่ขวาสุด และเห็นซุ้มไผ่ข้างบน) เพราะมีผู้ตามเสด็จตรงกับที่ทรงเอ่ยนามไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง เสด็จประพาสต้นครั้งที่สอง เช่น

พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์ – ไว้หนวด หันหน้ามามองกล้อง มีผ้าคาดสะเอว นั่งเท้าแขน) ถัดไป (ทวนเข็มนาฬิกา) คือ พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) ถัดไปน่าจะเป็นเงาะคนัง (เด็กเล็ก) กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ถัดไปคือ กรมหลวงสรรพสาสตรศุภกิจ (ที่พระยาบุรุษรัตนฯ บังอยู่) ถัดไปคือ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และจากนั้น (ติดกับรัชกาลที่ 5) น่าจะเป็นพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช ด้านซ้าย สวมเสื้อนอก หันหลัง คือ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ในพระราชนิพนธ์ พ.ศ. 2449 รัชกาลที่ 5 ทรงกล่าวถึงการถ่ายรูปไว้มาก เพราะเป็นสมัยที่ทรงสนพระทัยเล่นกล้อง เท่าที่ผู้บรรยายนับคำในพระราชนิพนธ์ฯ ชิ้นนี้ดู (ต้นฉบับมีถึงคลองบอระเพ็ด) ปรากฏว่าทรงพูดถึงการถ่ายรูปถึง 52 ครั้ง


เผยแพร่เนื้อหาในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 29 มิถุนายน 2563