ใครคือเด็กในภาพ “ก้มกราบในหลวงรัชกาลที่ 9” ?

ภาพนายพยุงศักดิ์ กาฬมิคขณะอายุได้ 4 ขวบ ก้มลงกราบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพจากเว็บไซต์ https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_63428)

เด็กชายในภาพที่ก้มลงกราบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในภาพนี้ หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2549 ระบุว่าเป็น พยุงศักดิ์ กาฬมิค อายุ 37 ปี นิติกร 6 สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช (อายุ และตำแหน่งในขณะนั้น)

นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค (ภาพจากเว็บไซต์ https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_63428)

พยุงศักดิ์กล่าวว่า ขณะที่ถูกถ่ายภาพ ตนมีอายุ 4 ขวบ บิดาชื่อ ร.อ.จิตต์ กาฬมิค รับราชการทหารอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ใกล้กับสนามบินบ่อทอง และมีหน้าที่คอยเฝ้ารับเสด็จ ส่วนมารดาคือนางจุฑาลักษณ์ กาฬมิค ได้พาไปรับเสด็จในหลวงและพระราชินีที่สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อแม่บอกให้เข้าไปก้มกราบก็วิ่งเข้าไปก้มกราบพระบาทในหลวงทันที

“ขณะนั้นลูกชายจะชอบอยู่ด้านหน้า และขออยู่แถวหน้าทุกครั้งเมื่อไปรับและส่งเสด็จ เพื่อจะได้กราบพระบาททุกครั้ง” จุฑาลักษณ์ มารดา พยุงศักดิ์ กล่าว