พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสต่อรัฐสภาสหรัฐฯ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ด้านหลังซ้ายคือ รองประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน (ตำแหน่งในขณะนั้น)

วันที่ 29 มิถุนายน 1960 (พ.ศ.2503) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยือนรัฐสภาสหรัฐฯ โดยพระองค์ได้มีพระราชดำรัส ชื่นชมนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ ของสหรัฐฯ ว่าตรงกับค่านิยมไทยว่าด้วยหน้าที่ของคนในครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้ตามที่นิวยอร์กไทม์[1] ได้ยกพระราชดำรัสของพระองค์มาเผยแพร่ตอนหนึ่งว่า

“ชาติต่างๆ กำลังได้รับบทเรียนว่า พวกเขามิใช่อื่นใดแต่เป็นสมาชิกของครอบครัวขนาดใหญ่อันเดียวกัน…บทเรียนนี้อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ แต่หากเมื่อใดที่โลกได้เรียนรู้ อนาคตแห่งสันติภาพโลกจะต้องสดใส”

king-3รายงานของนิวยอร์กไทม์ฉบับเดียวกัน ระบุว่า นับตั้งแต่ปี 1951 ถึงปี 1960 ไทยได้รับการช่วยเหลือทั้งด้านการทหาร เศรษฐกิจ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสหรัฐฯ เป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงชื่นชมความรุ่งเรืองในด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของสหรัฐฯ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

“ข้าพเจ้ามีความปรารถนาตามธรรมชาติของมนุษย์ที่จะได้เห็นสถานที่เกิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคาดว่า พวกท่านบางคนที่อยู่ ณ ที่นี้คงจะเกิดที่บอสตันเหมือนกัน หรือไม่ก็คงได้ศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเช่นเดียวกับสมเด็จพระราชบิดาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารีบขอแสดงความยินดีแด่ผู้ที่มีโชคดีเช่นนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวคงจะมีจิตใจเหมือนข้าพเจ้า เพราะเราต่างก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของนครที่น่าพิศวงนั้นเช่นเดียวกันกับสมัยโบราณ ถนนทุกสายต่างมุ่งไปกรุงโรม ฉันใดก็ฉันนั้น ในปัจจุบันนี้ถนนทุกสายต่างก็มุ่งไปยังวอชิงตัน”[2]


อ้างอิง:

  1. “Thai King, in Congress, Hails U.S.”. The New York Times. <http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9B06E6D81638EF32A25753C3A9609C946191D6CF>

  2. จากหนังสือพระบารมีปกเกล้า, อ้างอิงจากบทความ “การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ เถลิงพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ในโลกตะวันตก โดย ไกรฤกษ์ นานา