“ร้านสะดวกซื้อ” รถเร่ขายสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภคถึงหน้าบ้านอย่างแท้จริง

รถเร่ขายสินค้าดังที่เห็นในภาพคงมีให้เห็นไม่มากเท่าไรนักในยุคที่ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าส่งขนาดใหญ่ บุกไปแทบทุกมุมเมือง และการเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบาย แต่ในอดีตรถเร่ขายสินค้าลักษณะนี้คือร้านค้าสะดวกซื้อที่เข้าถึงผู้บริโภคถึงหน้าบ้านอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน พ่อค้าเร่ยังคงมีพบเห็นอยู่บ้างในต่างจังหวัดตามหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะรถขายอาหารที่รู้จักกันในชื่อ “รถพุ่มพวง” ซึ่งไม่ได้หมายถึงราชินีลูกทุ่งคนดังผู้ล่วงลับ แต่เป็นชื่อที่ได้มาจากลักษณะของรถที่มีถุงอาหารห้อยเป็นพวงๆ อยู่รอบคัน

อ่านเพิ่มเติม: ข้อสันนิษฐาน คำ “รถพุ่มพวง” มาจากไหน? ขายถึงที่ฉบับคลาสสิกซึ่งคนไทยคุ้นเคย


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559