“กรุงกบิลพัสดุ์” มีไฟฟ้าใช้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล!!?

จิตรกรรมฝาฝนังภายในพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร

ภาพที่ปรากฏอยู่นี้เป็นจิตรกรรมฝาฝนังจากพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ซึ่งตัวพระอุโบสถได้รับการบูรณปฏิสังขรครั้งสำคัญในรัชกาลที่ 5 จนเสร็จเรียบร้อยใน พ.ศ. 2437

สิ่งที่น่าสนใจคือ ช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้วาดภาพให้กรุงกบิลพัสดุ์มีโคมไฟตั้งประดับอยู่ด้านหน้าปราสาทที่ประทับของเจ้าชายสิทธัตถะ และด้านนอกกำแพงเมืองก็มี “เสาไฟฟ้า” ที่ใช้ส่งกระแสไฟฟ้าอย่างชัดเจน

“เสาไฟฟ้า” จิตรกรรมฝาฝนังวัดไชโยวรวิหาร

ทั้งนี้ เหตุการณ์ในภาพเป็นพุทธประวัติตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระทัยออกผนวช ซึ่งช่างเขียนน่าจะต้องการสะท้อนถึงความเจริญและทันสมัยของพระนครในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เริ่มมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรก มากกว่าจะสะท้อนลักษณะบ้านเมืองจริงๆ ในสมัยพุทธกาล

ลดแรง 30% สมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรมในวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 64 ลดราคา 30% แถมฟรีอีก 1 เดือน (12 ฉบับ / 1 ปี + แถมฟรี 1 เดือน) คลิกสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 3 ธันวาคม พ.ศ.2559