ภาพเก่าของ “วัดชนะสงคราม” ในสมัยรัชกาลที่ 5

วัดชนะสงคราม ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าวัดมีรถรางไฟฟ้าวิ่งบนถนนจักรพงษ์

วัดชนะสงคราม สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดกลางนา ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ได้มีชาวมอญมาอาศัยอยู่บริเวณวัดและได้นิมนต์พระสงฆ์มอญมาอยู่จำพรรษา แล้วเรียกชื่อใหม่ว่า วัดตองปุ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 1 ได้ทรงสถาปนาใหม่ขึ้นทั้งพระอาราม ด้วยพระองค์ทรงตั้งนิวาสถานอยู่หลังวัดในขณะทรงรับราชการในพระเจ้ากรุงธนบุรี

ต่อมาเมื่อทรงทำสงครามชนะอริราชศัตรูในสงคราม 9 ทัพ รัชกาลที่ 1 จึงทรงเปลี่ยนนามวัดใหม่ว่า วัดชนะสงคราม เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สมเด็จพระอนุชาธิราช และเป็นมงคลแก่แผ่นดิน โดยทรงตั้งพระมหาสุเมธาจารย์ ให้เป็นผู้ครองวัดดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่รามัญ

วัดชนะสงคราม ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ ๕ บริเวณหน้าวัดมีรถรางไฟฟ้าวิ่งบนถนนจักรพงษ์

วัดชนะสงครามเป็นวัดมอญที่มีความสำคัญมาก ต่อมาในรัชกาลที่ 4 โปรดให้นิมนต์พระสงฆ์มอญวัดชนะสงคราม เข้าไปสวดพระปริตรเสกน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสรงพระพักตร์และประพรมพระราชมณเฑียรมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่า พระปริตรรามัญ

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 29 สิงหาคม 2561