ภาพวัดชนะสงคราม ในสมัยรัชกาลที่ ๕

วัดชนะสงคราม ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าวัดมีรถรางไฟฟ้าวิ่งบนถนนจักรพงษ์

วัดชนะสงคราม สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดกลางนา ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ได้มีชาวมอญมาอาศัยอยู่บริเวณวัดและได้นิมนต์พระสงฆ์มอญมาอยู่จำพรรษา แล้วเรียกชื่อใหม่ว่า วัดตองปุ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ ๑ ได้ทรงสถาปนาใหม่ขึ้นทั้งพระอาราม ด้วยพระองค์ทรงตั้งนิวาสถานอยู่หลังวัดในขณะทรงรับราชการในพระเจ้ากรุงธนบุรี

ต่อมาเมื่อทรงทำสงครามชนะอริราชศัตรูในสงคราม ๙ ทัพ รัชกาลที่ ๑ จึงทรงเปลี่ยนนามวัดใหม่ว่า วัดชนะสงคราม เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สมเด็จพระอนุชาธิราช และเป็นมงคลแก่แผ่นดิน โดยทรงตั้งพระมหาสุเมธาจารย์ ให้เป็นผู้ครองวัดดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่รามัญ

วัดชนะสงคราม ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ ๕ บริเวณหน้าวัดมีรถรางไฟฟ้าวิ่งบนถนนจักรพงษ์

วัดชนะสงครามเป็นวัดมอญที่มีความสำคัญมาก ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ โปรดให้นิมนต์พระสงฆ์มอญวัดชนะสงคราม เข้าไปสวดพระปริตรเสกน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสรงพระพักตร์และประพรมพระราชมณเฑียรมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่า พระปริตรรามัญ


[ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Pakorn Kittitharo]

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป