ก่อนจะมี “รถพยาบาล” นี่คือวิธีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

เกวียนพยาบาล (ภาพจากหนังสือ "ประชุมภาพประวัติศาสตร์ทหารและตำรวจ พิมพ์ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี" โดย คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๕)

เกวียนพยาบาล สำหรับลำเลียงคนไข้ในสนามของหน่วยงานเสนารักษ์ กองพลทหารบกที่ 5 นครราชสีมา ภาพขณะทำการฝึกที่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาพเมื่อประมาณ พ.ศ. 2450

(ภาพจากหนังสือ “ประชุมภาพประวัติศาสตร์ทหารและตำรวจ พิมพ์ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” โดย คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2525)


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 25 มกราคม 2559